Ελατήρια Τραμπολίνο

Τα ελατήρια τραμπολίνο έχουν μήκος από 18cm έως 23cm  ανάλογα με το τύπο του ελαστικού ταπέτου. Είναι γαλβανιζέ, πολύ ανθεκτικά και πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13219

Τα ελατήρια πρέπει να ελέγχονται καθημερινά πριν από κάθε χρήση του τραμπολίνο από τον χειριστή και να επιτρέπεται η χρήση εφ’όσον είναι σε καλή κατάσταση. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει εύκολα από ένα άτομο.

Λεπτομέρειες