Παιχνίδια Δραστηριοτήτων

“Το παιχνίδι είναι έκφραση του υποσυνειδήτου και της φαντασίας του παιδιού”
Sigmund Freud
(1856-1939) 

 

Παιχνίδια Δραστηριοτήτων: Το παιδί μέσα από τις δραστηριότητες της παιχνιδοκατασκευής αναπτύσσει και εξελίσσει δεξιότητες ενώ  παράλληλα αντιλαμβάνεται την θέση του στον χώρο, κοινωνικοποιείται, ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, αλληλεπιδρά με τα άλλα παιδιά και αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Μέσα στη παιχνιδοκατασκευή η το φουσκωτό τα παιδιά μεταφέρονται σε άλλες εποχές και μαθαίνουν το ομαδικό παιχνίδι.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιώντας την πολύχρονη  εμπειρία της και ταυτόχρονα έχοντας στενή επαφή με τους πελάτες της, έχει καταφέρει όχι μόνο να εξελίξει τις  υπάρχουσες δραστηριότητες αλλά και να  αναπτύξει καινούργιες, βασισμένες  στα ενδιαφέροντα των παιδιών.

 

Λεπτομέρειες