Προτεινόμενα Απορρυπαντικά Απολύμανσης

Προτεινόμενα Απορρυπαντικά Απολύμανσης: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.). Λόγω της πιθανής επιβίωσης του ιού στον περιβάλλοντα χώρο, κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων εξυγίανσης (υγιεινής, καθαριότητος και απολύμανσης των επιχειρήσεων).

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης επιφανειών εντός ενός λεπτού(1’)με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες νάτριο1 σε συγκέντρωση 0,1%, Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%.2