Υλικά Παιδότοπου: Τα υλικά λόγω της απαραίτητης πιστοποίησης, επιλέγονται βάσει των υψηλών προδιαγραφών και δοκιμών ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις μας.