Επισκευές φουσκωτών παιχνιδιών

Επισκευές φουσκωτών παιχνιδιών: Τα φουσκωτά παιχνίδια χρειάζονται συντήρηση και επισκευή ανάλογα με τη χρήση που γίνεται. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται μεταποίηση του φουσκωτού ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Η εταιρία μας  προσφέρει γενικό σέρβις στο χώρο σας η εναλλακτικά στο δικό μας, σε όλους τους τύπους των φουσκωτών παιχνιδιών. Επισκευάζουμε ή αλλάζουμε τις δραστηριότητες στο εσωτερικό μέρος του φουσκωτού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14960. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουμε όλη τη  βάση  του φουσκωτού με το σκαλοπάτι, καθώς τα σημεία αυτά δέχονται το περισσότερο φορτίο. Τα σημεία που ενώνονται οι κυψέλες του φουσκωτού τα ενισχύουμε με  ειδικό ιμάντα για περισσότερη αντοχή.

Το μοτέρ που φουσκώνει το παιχνίδι χρειάζεται επίσης συντήρηση, γι’ αυτό το ανοίγουμε και καθαρίζουμε τις φτερωτές ώστε να δίνει πάλι την απαραίτητη πίεση για ασφάλεια.

Σε περίπτωση ανάγκης, η Zeppelin διαθέτει ειδική ταινία (κιτ επισκευής) για επισκευή  χωρίς να χρειάζεται τεχνικός στο χώρο σας.

Μαζί με τη συντήρηση αναλαμβάνουμε και το καθαρισμό του φουσκωτού παιχνιδιού με ειδικά απολυμαντικά υγρά εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. ώστε να είναι καθαρό πριν τη χρήση του.