Επισκευές τραμπολίνο

Επισκευές τραμπολίνο: Διαθέτουμε όλα τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και προστατευτικά για τραμπολίνο.

Το τραμπολίνο ανάλογα με τη χρήση και το βάρος του χρήστη χρειάζεται περιοδικό και καθημερινό έλεγχο. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο κάτω μέρος του τραμπολίνο, ώστε να ελέγχονται τα ελατήρια πριν τη χρήση. Οπτικός έλεγχος στο ταπέτο του τραμπολίνο για τυχόν φθορές και στο δίχτυ προστασίας περιφερειακά. Τα ελατήρια που δέχονται όλη τη πίεση χρειάζονται αλλαγή όταν υπάρξει αστοχία. Αναλαμβάνουμε την επισκευή  ή αντικατάσταση του ταπέτου αναπήδησης, των ελατηρίων, των περιμετρικών προστατευτικών στρωμάτων ασφαλείας και του περιφερειακού διχτιού.

Για ελατήρια τραμπολίνο, δείτε εδώ!