Συντήρηση παιδότοπων

Συντήρηση παιδότοπων: O εξοπλισμός παιδότοπου πρέπει να συνοδεύεται με μια αξιόπιστη συντήρηση. Για να λειτουργείτε το παιδότοπο σας με ασφάλεια, η εταιρία μας προτείνει τη περιοδική συντήρηση και επισκευή. Το εξειδικευμένο και έμπειρο συνεργείο μας επιτελεί τη συντήρηση με γνώμονα τα πρότυπα ΕΝ 1176.1:2008. Μπορείτε να καλέσετε το συνεργείο μας να επισκεφτεί το χώρο σας να κάνει εκτίμηση τι χρειάζεται και θα έρθει να επισκευάσει τυχόν φθορές στον εξοπλισμό.

Δεν αρκούμαστε μόνο να επισκευάσουμε τα σημεία που έχουμε εντοπίσει, ελέγχουμε και τον υπόλοιπο εξοπλισμό και προτείνουμε λύσεις για κάθε τι που πιθανόν να χρειάζεται επισκευή.

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά, ανακατασκευή, μεταποίηση, εγκατάσταση σε νέο χώρο και τις απαραίτητες μετατροπές για πιστοποίηση από ΕΒΕΤΑΜ ΕΛΟΤ.