Τα Παιχνίδια συνεργασίαςΔιαδραστικά παιχνίδια αυξάνουν τις δεξιότητες των παιδιών και την ευγενή άμμιλα. Υπάρχουν έρευνες που τεκμηριώνουν τα οφέλη τόσο της συνεργατικής μάθησης (δείτε για παράδειγμα τους αδελφούς Johnson στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα) όσο και τα οφέλη του παιχνιδιού (δείτε για παράδειγμα το έργο του Peter Gray ή του Stuart Brown.) Το παιχνίδι είναι γνωστό ότι είναι απαραίτητο για την ψυχική υγεία και την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί σε τυχόν προβλήματα πειθαρχίας. Τα παιχνίδια συνεργασίας έχουν αποδειχθεί χρήσιμα σε καταστάσεις θεραπείας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των αυτιστικών και κοινωνικά απομονωμένων παιδιών.

Συμμετοχή στην ομάδα

Τα διαδραστικά παιχνίδια συνεργασίας,  προωθούν την «αίσθηση του ανήκειν σε ομάδα». Το αίσθημα συμμετοχής όπως προβλέπεται στα διαδραστικά παιχνίδια συνεργασίας, έχει τεκμηριωθεί από τον Jeffrey Cohen στο Stanford ως ο ύστατος τρόπος αντιμετώπισης της επιθετικής συμπεριφοράς .

Τα παιχνίδια συνεργασίας είναι διασκεδαστικά όπως τεκμηριώνεται από τον Terry Orlick. Η διασκέδαση και η ευτυχία αρχίζουν να εκτιμώνται από μόνα τους για ανθρωπιστικούς λόγους. Διαβάστε για παράδειγμα τη δήλωση του ΟΗΕ σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών να παίζουν. Επίσης η θετική ψυχολογία είναι η αρχή που τεκμηριώνει την αξία της ευτυχίας στην ανθρώπινη υγεία.

Συνεργασία

Βασική αρχή είναι η αμοιβαία φροντίδα και η ανησυχία για τον συμπαίκτη, σε αντίθεση με την αρχή που χαρακτηρίζει την σύγχρονη ανταγωνιστική κοινωνία. Το συνεργατικό παιχνίδι δίνει στα παιδιά την ικανότητα να συνεργάζονται, κάτι που τα προετοιμάζει για τις μετέπειτα στρατηγικές μάθησης.

Παρέχουν ένα διάλειμμα από τον καθημερινό ανταγωνισμό όπως αυτός βιώνεται από τα παιδιά στα σχολεία. (Όπως τεκμηριώνεται στο No Contest, ο ανταγωνισμός έχει πολλά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου το αυξημένο το άγχος στα παιδιά).  Μπορούν να προωθήσουν την ομαδική συνοχή και να ενισχύσουν την ψυχολογία των παικτών ορίζοντας την ταυτότητα της ομάδας.

Φυσική κατάσταση

Επιπλέον τα παιχίδια με βάση την άσκηση  όπως τοίχοι αναρρίχησης βοηθούν τα παιδιά να παραμείνουν σε καλή φυσική κατάσταση. Μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους να είναι ευγενικά, να αλληλεπιδρούν με σεβασμό και να απολαμβάνουν την συντροφιά του άλλου, κάτι που αποτελεί πολύτιμη δεξιότητα ζωής. Ενεργοποιούν την αμοιβαία εκτίμηση και τα συναισθήματα αγάπης και καλοσύνης.

Οφέλη

Προετοιμάζουν τα παιδιά για την επαγγελματική ζωή όπου η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι ο κανόνας. Διδάσκουν καλοσύνη, δικαιοσύνη και αποδεικνύουν ότι η αυξημένη παραγωγικότητα προέρχεται από τη συνεργασία με τους συνανθρώπους μας. Έτσι βοηθούν τα παιδιά να γίνουν τα είδη των πολιτών που μπορούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία. Με άλλα λόγια, τα παιχνίδια συνεργασίας βοηθούν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, και αυτό είναι το απόλυτο όφελος για όλους – τόσο για τα παιδιά όσο και για ενήλικες.

Περισσότερα Άρθρα