Κλιπς ή Δεματικά

Κλιπς ή Δεματικά: Τα δεματικά χρειάζονται για να ασφαλίζουν το armacell και το δίχτυ προστασίας πάνω στη παιχνιδοκατασκευή.

Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και χρειάζονται ειδικό εργαλείο για τη σωστή πίεση.

Λεπτομέρειες